Paired Kromozom


Paired Kromozom

infertil erkeklerin %50'si ya zigoten evresinde sinaps (kromozom pairing) ya da geç pakiten evresinde desinaps (paired homologların erken separasyonu) anomalileri gösterseler de, özellikle sağlıklı hücreler seçilebilirse, spermatogenetik arrestin tedavisinde spermatositler gelecekte alternatif bir tedavi seçeneği olabileceklerdir