Palizat Parankimasi


Palizad Parankimasi

Palizat Parankimasi

Yaprakların mezofil katmanında bulunan ve fotosentez yapmakla görevli temel dokudur.
Hücreleri klorofil bakımından oldukça zengindir.Klorofil sayesinde yaprağa yeşil rengini verir.