Parapod


Parapod

Parapod

1-Her vücut segmentinin yanında, bir çift halinde bulunan ve yer değiştirmeye yarayan yapılardır.
2-Poliket’lerin her segmentinden yanal olarak çıkan kalın kıllı, çift yassı uzantılardır.