Partenogenez

Partenogenez


Partenogenez

1-Döllenmemiş bir yumurtanın ergin bir organizmaya gelişmesi. Bu tip çoğalma bal arısı, eşek
arısı ve bazı Arthropoda’lar arasında yaygındır.
2-Partenogenesis:döllenmemiş yumurtadan yeni bir birey oluşması şeklindeki üreme şeklidir.
3-Yumurtanın döllenme olmaksızın gelişerek yeni canlı meydana getirmesidir.