Patulin


Patulin

Patulin

Patulin

 Penicillium, Aspergillus ve Byssochlamys cinslerine giren küfler tarafından oluşturulan toksin. .