Pedisel


Pedisel

 Çiçek sapı, çiçekcik sapı. Bir tek çiçeği taşıyan sap. Bir çiçek kümesindeki tek bir çiçeğin sapı.