Pelajik


Pelajik

Pelajik

 Denizde yaşayan.Denizel.Okyanus ortası gibi açık sularda yaşayan organizmadır.
örnek:balıklar