Perennial


Perennial

 Çok yıllıktır. Yıllarca canlı kalıp yaşamını sürdüren bitkidir.