Personal


Personal

Personal

Personal

Personal

 Boğazı kapalı ve dudaklan eşit olmıyan iki dudakları bir korolladır, boğazı alt korollanın damak şeklinde ileriye çıkmış olan parçası ile kapanmıştır.