Peristaltik


Peristaltik

Sindirim kasılma hareketleri. Sindirim sistemi gibi bazı organların çeperlerinde görülen ritmik ve kuvvetli kasılıp gevşeme hareketleri.
Bu ritmik kasılma dalgaları organ içindeki maddeyi hareket ettirmeye yardımcı olur.
örnek:besinlerin sindirimi