Peristalsis


Peristalsis

 Çepersel -çeper kasılması kasılma.Üreter ya da sindirim sisteminin bir bölümü gibi içi boş tüp şeklindeki organların çeperlerinde kas kasılmasının ve gevşemesinin ritmik ve kuvvetli dalgaları. Bu dalgalar maddeleri tüp içinde hareket ettirmeye yarar.
örnek:yiyeceği yemek borusundan mideye 10 sn de taşır