Pinnatilobat


Pinnatilobat

 Kanatsı loblu, yaprak ayasının hafif şekilde loblar meydana getirmesi.