Pityalin


Pityalin


 Tükrük enzimi, Tükrüğün bileşiminde bulunan,karbonhidratların sindiriminde rol oynayan enzim.