Plankton


Plankton

Plankton

Küçük deniz canlıları.Hemen hemen bütün sularda yaşayan küçük serbest yüzüşlü bitki ve hayvanlar.
örnek:deniz ve tatlı su mikroorganizmaları