Pleiotropik gen


Pleiotropik gen

Pleiotropik gen

Çok etkili gen. Belli bir bireyde birkaç farklı karaktere etki eden gen.