Plazmid


Plazmid

Plazmid

Bakteri basit DNA'sıdır. Bakteri stoplazmalarında bulunan ve kromozom gibi davranan DNA'lardır.