Plazmoliz


Plazmoliz

Plazmoliz

1-Bir hücrenin osmozla su kaybetmesinden dolayı sitoplazmasının büzülmesidir.
2-Hipertonik çözeltiler içine konan hücreler suyunu kaybederek (yüksek ozmotik değerlerinden dolayı)
büzüşürler. Hücrenin bu büzüşmesi olayına plazma bozulması anlamında plazmoliz denir.
 Hücre büzülmesidir.
Örnek:Hücre tuzlu su içerisine bırakılırsa su kaybına uğrararak büzüşür.