Polimorfizm


Polimorfizm

Çok şekilli.Bir türün üyeleri arasındaki biçim farklılıkları. Bir populasyonda birkaç farklı fenotipin görünmesi.