Polipeptid


Polipeptid

Polipeptid

Protein molekülünün yapısında bulunan amino asit zincirlerinin bir parçası.