Populasyon


Populasyon

1-Belirli bir coğrafik bölgeye yerleşen bir tür bireylerinin oluşturduğu gruptur.
2-Aynı türün bireylerinden oluşan yaşama birliği ve topluluğudur.
3-Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluktur.
4-Kantitatif karakterler gibi bazı değişkenlerin ölçülmesi için örneklerin alındığı çok
sayıda bireylerden oluşan grup. Belirli bir bölgede yaşayan bir türün bireyleridir.
 Tür birlikteliği,aynı türün topluluğudur.
örnek olarak karadenizde yaşayan hamsiler.