Porifera


Porifera

Porifera

1-Sünger filumudur. Vücut çok sayıda porla delinmiştir. Buralardan su içeri girer ve besin süzülür.
2-Süngerlerde sindirim sistemi yoktur. Bunlar, sadece hücre içi sindirim yaparlar. Bunların hücre dışı sindirim
yapamamalarının nedeni vücutlarındaki çok sayıdaki deliklerden dolayı, tüm hücrelerinin su içinde olmasındandır.
Hücre dışına enzim verseler bile, enzimler suda dağılarak kaybolur. İç iskelet, omurgasızlardan sadece süngerler
ve derisi dikenlilerde görülür. Süngerlerde mezenşim hücrelerinin salgıladığı iç iskelet iğneleri vardır.