Predasyon


Predasyon

 Av-avcı ilişkisidir. İki tür arasındaki ilişki. Bir tür diğer türü avlayarak ayşar ve üzerinde zararlı etki yapar, ancak onsuz yaşayamaz. Bir tür diğerini öldürür ve yer. Tür ilişkisidir.