Primordiyum


Primordium

Primordiyum

Bir organ ya da kısmın embriyonik gelişme sırasında görülen ilk belirtisidir