Prostetik Grup


Prostetik Grup

Prostetik Grup

Enzime bağlanan grupdur. Bir enzime sıkıca bağlanan bir kofaktördür.
örnek olarak katalaz enziminin prostetik grubu hem isimli bir moleküldür.