Proteinuri


Proteinuri

Proteinuri

 Proteinli idrar.İdrarda protein çıkması.