Protozoon


Protozoon

Protozoon

 Tek hücreliler.Tek hücreli canlılara genel olarak verilen ad (örneğin algler, mantarlar, bakteriler vs.)