Pseudopoda


Pseudopoda

 Yalancı Ayaklılar.Amip benzeri bir hücrelilerde ve fagositoz yapan diğer hücrelerde bulunan sitoplazma uzantıları.