Psikrotrof


Psikrotrof

Psikrotrof

Aslen mezofil karakterli olduğu halde psikrofil sınırlarında da gelişebilen, soğuğa dayanıklı, psikrotolerant.
Yersinia enterocolitica ve Listeria monocytogenes tipik psikrotrof bakterilerdir.
Ayrıca bakınız ; psikrofil, mezofil, termofil, ekstrem termofil, termolabil, termostabil, termodurik