Purin


Purin

Purin

Çift halkalı bazlar Birbirine bağlanmış iki halkada karbon ve azot atomları içeren organik bazlardır.
Nükleik asitlerin ATP, NAD ve diğer biyolojik aktiviteli maddelerin bileşenleridir.
Örnek olarak adenin ve guanin bazları.