Radikula


Radikula

Radikula

Radikula

 Kök verendir.Tohumlu bitkilere ait hipokotilin kök veren kısmıdır. kök taslağı da diyebiliriz.