Rahilla


Rahilla

 Çiçek ekseni. Poaceae (Gramineae) ve Cyperaceae familyalarında spikeletle-ri taşıyan eksen. Çiçeklerin dizildikleri eksen.