Repressör


Represor

 Engelleyici ilk madde,engelleyici protein.Spesifik bir genin protein sentezini yapmasını bastıran regülatör bir genin oluşturduğu protein maddesi