Resesif Gen


Resesif Gen

 Çekinik gen, etkisiz gen Etkisini fenotipte gösteremeyen ve çekinik olan gendir.güdük gendir.