Saccharomyces


Saccharomyces

Saccharomyces

 S maya türüdür.Yaygın bir maya türüdür. Cinsin tipik türü S. cerevisiae 'dır. Bunlar bira mayalarıdırlar.