Schlerenkima


Schlerenkima

 Cansız destek dokusu.Çeperlerine lignin maddesi yığılmasıyla kalınlaşan hücrelerden oluşan bitkisel destek dokusu.