Segment


Segment

Segment

 Bölüt. Bir yapının, az çok birbirine benzeyen parçalarından her biri.