Siferik Simetri


Siferik Simetri

  Küresel simetridir. Vücudun herhangi bir yerinden geçen tüm düzlemlerin, vücudu eşit iki parçaya ayırdığı simetri tipidir.