Sikas


Sikas

 Tropik ve subtropik bölgelerde yaşayan odunlu, tohumlu bitki ordolarından biridir.
Ya kısa yumru biçiminde toprak altı ya da dik silindirik toprak üstü gövdeye sahip bitkilerdir.