Simpodial


Simpodial

 Serbest dallanma.Ana bir eksenin baskın olmadığı dallarıma şekli.Örnek:Gürgen, kayın, söğüt gibi.