Simpatri


Simpatri

Simpatri

 Aynı yerde bulunma. İki veya daha fazla populasyonun aynı yerde bulunması.