SinkarpSinkarp

 Çok kapsüllü dişi organ. İki ve daha çok sayıda kapsülden meydana gelen pistil. Sinonim ile eş anlamlıdır. örnek Cruciferae