Sinapsis


Sinapsis

Sinapsis

 Değme yüzeyleri.Mayoz bölünmenin erken evresinde erkek ve dişiye ait homolog kromozomların yan yana gelerek temas etmesi.