Sinerjistik


Sinerjistik

 Etki artırma Birlikte faaliyet gösterme. Bir başka güç ya da etmenin etkisini artırma.