Sinsitiyum


Sinsitiyum

 İçi boş kanal kütlesi.Hücrelerin kaynaşmasıyla oluşan çok çekirdekli bir sitoplazma kütlesi.