Sistol


Sistol

Sistol

  Kalp kasılmasıYüreğin kasılması. Kanın Aorta ve Arteria pulmonaris içine itilmesi sırasında birinci ve ikinci yürek atışları arasındaki evredir.