SolomSolom

Solom

1-Üç embriyo tabakasına sahip olan hayvanlarda mezoderm ile sarılı olan vücut boşluğu.
2-Hayvanlarda bir epitel (sölom epiteli) ile astarlanmış olan vücut boşluğuna verilen addır.
3-Sölom boşluğu: üç embriyo tabakasına sahip olan hayvanlarda, iç kısmı tamamen periton
zarı ile kaplanmış olan gerçek vücut boşluğudur.