Sorosis


Sorosis

 Dutsu meyva. Bir eksen etrafında dizilmiş bir çok çiçeğin çiçek örtüsünü etlenmesiyle oluşmuş eriksi meyvalar topluluğundan meydana gelmiş yalancı bileşik meyva.