Spazm


Spazm

Spazm

Spazm

 Ani kas kasılması.Bir kasın istek dışında olarak birden ve şiddetli olarak kasılması.