Sphenopsida


Spnenopsida

Kama şekilliler.Bir Tracheophyta alt filumu.Basit iletim demetlerine, eklemli gövdelere ve indirgenmiş, pulsu yapraklara sahip atkuyruklarını ve birçok fosil bitkilerini içerir.