Spikul


Spikul

Kemik dokusunda iğnemsi,sivri uzun yapılardır.